Please help him come back and love me again like he did before

by Kaye
(ParaƑaque City)

Dear St. Jude,

336x280:
ang sakit sakit po ng nararamdaman ko ngayon. Mahal na mahal ko po ang boyfriend ko. Gusto ko pong maayos pa yung relationship namin. Alam ko po at naniniwala po ako na maayos pa po ito. Alam ko pong tutulungan niyo po ako. Wrinawrap na po talaga ako ng depression ang sakit sakit po ng nararamdaman ko. Halos 1 week and 2 days palang po kami naghihiwalay. Alam ko pong mahal niya pa rin po ako. Sana po nagkamali lang siya sa nararamdaman niya sa bago niyang girl. Kagagaling lang po namin ng Mama ko sa st. Jude Church sa Mendiola. :( Ito rin po ang pinag pray ko. Gagawin ko rin po ang novena gustong gusto ko pa pong maayos to. Nawa po kung ibabalik niyo man po siya. Nawa po ay mas patatagin niyo po kami, mas tumagal pa at mas maging masaya at kuntento sa isa't-isa :( Masyado ko pong mahal ang boyfriend ko. Bigyan niyo po kami ng oras na makapag-usap :( Gustong-gusto ko po siyang makausap sa mga nangyayari :( Tulungan niyo po akong maayos ito. Nagmamakaawa po ako :(


"Nothing is impossible with God" naniniwala po ako dyan. Nawa po ay matulungan niyo ako :(

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Daily Prayers.