Prayer for a miracle to grant and approve my husband application for residency in Singapore

Dear St. Jude,

336x280:

Ako po ay nanalangin na dinggin ang kahilingan ng aking asawa sa ano man plano na gusto niya gawin para sa amin pamilya.

Dinadalangin po namin na ma-approve ang kanyang
Permanent Resident application sa Singapore.

Naway basahin, unawain at maisaisip ng babasa ng kanyang application ang pangarap na nirerequest ng aking asawa sa ICA.

Panalangin namin na maaprubahan ang PR application ng aking asawa. Sana full support padin ang kanyang employer. By April 26 ang submission ng forms, sana po maging maayos ang lahat at Goodnews po after ng submission.

Tulungan niyo po kame St. Jude sa aming mga plano mag-asawa. Gabayan niyo po kame and i-guide sa tamang daan.

Maraming Salamat po St. Jude! Panginoon sa inyo po walang imposible, sana po dinggin niyo aming kahilingan at panalangin.

Amen.

Comments for Prayer for a miracle to grant and approve my husband application for residency in Singapore

Click here to add your own comments

job prayer
by: hetrolia thoneka

my name is hetrolia thoneka mngonyama i have been looking for job for years now please pray with me to get a job i have a faith in jesus i know he will do miracles thank you indeed!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Online Prayer Requests.